Caută
Close this search box.

Mama

Te-am zămislit eu cu iubire, 
Cu drag în mine te-am purtat
Şi de la Domnul fericire
Eu cu plânsoare ţi-am rugat.

Sub inima tremurătoare
Păzit-am micul copilaş, 
Şi dragostea mea arzătoare
Ţi-a fost de strajă şi sălaş.

Șoptit-am rugăciuni smerite
Şi cu plânsoare m-am rugat, 
Să-ţi fie zilele scutite
De nenoroc şi de păcat.

Şi-ai fost cu firea părintească, 
Cu duhul părintesc senin, 
Cu-nţelepciunea ta firească
Copil cuminte şi blajin.

Şi când în floarea tinereţii
Venit-a vestea războirii, 
Tu jertfa sfântă a vieţii
Ţi-ai dat-o cetelor oştirii.

Şi-n bătălia cea aprinsă
Sărit-ai plin de vitejie
La moarte, ca la stea nestinsă, 
Ai năzuit cu bucurie.

Acum la vatra ta străbună
Încet eu numele-ţi şoptesc, 
Din lacrimi ţi-mpletesc cunună, 
Dar moartea ţi-o blagoslovesc.

Categorii poezii:

LICHIDĂRI