Caută
Close this search box.

Luptă!

Acel ce ‘n mijloc de vrăjmaşi
Nu ştie calea să şi-o taie,
Acel a căruia văpaie
O stinge vântul pătimaş.

Acela nu e legiuit
Stăpân în lumea ‘nchipuirii:
Cu mirul sfânt al nemuririi
N’a fost din leagăn miruit.

Cu groapa care îl ascunde
Fiinţa i se nimiceşte,
Căci a fugit din locul unde
Se moare, dar se biruieşte.

Categorii poezii:

LICHIDĂRI