Caută
Close this search box.

Imn

Regelui nostru şi-acum
Şi pururi mărire şi-onoare!
Din cer serafimii scoboare
Cu săbii de foc să-nconjoare
Şi sfânta-i persoană şi tronul,
Şi pace să fie-al său drum!
Şi pace-al său drum
Să-i fie,
Şi faima-l urmeze ‘n vecie!

Glorie-urmaşilor săi!
Să poarte prin veacuri cu fală
Coroana şi haina regală,
S’oprească duşmanii ‘n năvală
Şi, mândri, Române, să’nalţe
Renumele fiilor tăi!
Al fiilor tăi
Renume,
Din margini la margini de lume!

Ţie salutul suprem,
Pământule-al ţării străbune!
Eroic fanfara răsune,
Din munţi şi din văi să s’adune
Să-şi apere steagul voinicii
Şi limba şi legea ce-avem –
O limbă ce-avem
Şi-o lege,
Şi-o patrie sfântă şi-un Rege!

Categorii poezii:

LICHIDĂRI