Caută
Close this search box.

Frumusețe

Și-mi zise Domnul: „Eu sunt frumusețe;
În Mine-i cald sălaș de primăveri;
La Mine zorile sunt făr’ de seri,
Și duhul înflorește-n mii de fețe.

Psaltirea negrăitei învieri
Din glasul Meu se toarce cu mândrețe,
La Mine arde patima-n blândețe
Și cântă desfătarea din dureri.

Am tainice isvoare de culori,
Am șopot plin de dulce glăsuire.
Și Eu revărs din veșnice comori,

Peste aleși puteri de plăsmuire,
Și-i fac să-mi fie asemănători
În duh, prin arzătoarea lor iubire…

Categorii poezii:

LICHIDĂRI