Caută
Close this search box.

Fantezie cu Maria

Martie, Maria, oraşul
îmbătat de muguri ca de alcool.
Soarele, ghilotina luminii,
peste trupul tău pudic şi gol.
Ora, Maria, zburătoarea,
timpul trecând ca un hoţ în dezmăţ.
De atunci psaltirea privirii
în întunericul nopţii ţi-o-nvăţ.
Marea, Maria, cuprinzătoare
vibra în neliniştea ta
şi pe fruntea în fildeş tăiată
un albatros ostenit dormită.
De atunci niciodată Maria…
Portul vechi, pescăruşii, un far
şi vinul susurând în pahar.
Uneori seara, Maria,
ies în curte cu urechea spre sud
şi aud cum se tânguie marea
şi pescăruşii murind îi aud.
De atunci niciodată Maria…

Categorii poezii:

LICHIDĂRI