Caută
Close this search box.

Drumuri

Cetate de veac, prăsilă de painjeni verzi
subt muşchi şi scocuri. –
Pe turn între semnele ceasului, gânditor
timpul stă. O vrabie umblă pe-arătător.

Subt bolţi de nicăiri nici un ecou.
Părul tău joacă în vântul
pe care 1-am întâlnit ieri în alt oraş
şi care ne-a ajuns din nou.

Categorii poezii:

LICHIDĂRI