Caută
Close this search box.

Cetatea moartă

Ce gol în toamnă mi-e Sibiul!
Printre cîte turnuri sînt
aș mîngîia atîtea drumuri,
ce-ar fugi de pe pămînt –

Aș mîngîia-ntr-un loc o frunză
ce mai sună în urechi –
și soarele mîncat de greieri
pe sub zidurile vechi.

Categorii poezii:

LICHIDĂRI