Caută
Close this search box.

Altfel

Dar dacă soarele şi luna
Sunt unul şi acelaşi astru
Pe care spuma de-ntuneric
Îi travesteşte diferit ?
Dar dacă eu sunt numai una
Clipind sub ochiul tău albastru
Sau scrijelind-o cu privirea
Bolta străină de granit?

Aceleaşi biete haine-trupuri
Menite să îmbrace spaime
La fel de mari şi totuşi alfel
Mereu de altceva fugind,
Acelaşi râu curgând într-una
Tot alte mâluri să îngaime
Din care să se stingă-n mare
Nerăzgândind , acelaşi jind.

Categorii poezii:

LICHIDĂRI